МОЯТА ГЛАВА

240 години от рождението на Фридрих ШЕЛИНГ

(1775 – 1854)

 

(Съвременни отвъдни прозрения

на Фридрих ШЕЛИНГ)

 

Шутът ли?! Със него мога днес

 да направя от приятеля си пес…

 

Ето го – а той квичи край мене

и залая…

Любовта си аз към него как отново трая?!

И ме гледа настървено-смешен –

сякаш е пред мене безпогрешен…

 

Но веднъж така безжалостно се изтърва:

грабна ножа – и го пробва в моята глава…

 

2015