МОИТЕ ДЕЦА

На Тани и Аглика

Моите деца ме съжевиха

и ми дадоха криле на Гълъба Небесен!

Те съзнателно ме преродиха –

аз със Тях летя към Божа Песен!

 

Как ли?! Те – родени от Жена ми –

обичливо са създадени от Нашата Любов!

Гордост те са моя – най-достойното ми Рамо!

И за Вечното Добруване съм все готов!

 

…Вечното Добруване

е най-приятното летене!

Заедно го правя с Моите Деца –

 мързеливи хора

 завистливо да не стенат!

 

1978, 2009, 2017