МОИТЕ ВЕЧНОСТ И СЛАВА

230 години от рождението Джордж БАЙРОН

(22 януари 178819 април 1824)

Дон

Жуан ли?!

О, той е във мене!

Радва се с мене

и с мене

душевно стене:

Женски

и Мъжки

неволи!

 

…Бавно, жените все голи,

йерихонски приспивам

и моля

Радост да ми даряват

обичливо

и

нежно –

за Моите…

ВЕЧНОСТ

и

СЛАВА!

 

2018