МОЕТО ДОВЕРИЕ

75 години от рождението на АСТОР

 

Авторитетно Мисли все провисвам

над хора от Смеха зависими…

Смехът е моето Доверие –

в тях искам аз да се намеря.

 

Търпението в мен се плиска

с усмивки и със чудни рискове.

 

Обичам публика Сърдечна –

Тя ме събира с Моя Вечност!

 

…Разбрах – от Цял Свят ХОРА имат

СМЕХЪТ за Чувство най-любимо!!!

 

18.11.2018