МИТКО ЛЮБОПИТКО

Яхвам бързо конче –

конче-вихрогонче!

 

Мама ми го купи.

После се нацупи…

 

И ми вика: „Митко –

вечен любопитко!

Я да видя как

яхваш го и в мрак…“

 

Аз прошепвам: „Мамо,

яхвам твое рамо.

После – хоп на конче:

чувствам се балонче!!!“

 

2016