МИРНОТО ТЯЛО И ДУХ

(Отвъдни прозрения на Васил ЛЕВСКИ)

 

Вашата Радост е най-най-достойно желание

силата в ТЯЛО и в ДУХ

да ви дава Реално Съзнание…

 

Лесно е

всичко в Живота,

щом имаш Реално Съзнание.

Кърви в Живота си няма да имаш

и нито по себе си собствени рани,

имаш ли в себе си Трайно Съзнание…

 

…Мир във Живота Човешки и нежен

тъй както и Изгрева Вечен.

Мирното ТЯЛО и ДУХ ни повежда

с Осъществими Надежди!

Все към Епохи Сърдечни –

и нужни, и вечни!

 

1968, 1972, 1982, 2011, 2016