МЕЛОДИИ ЗА ВЕЧНОТО ВРЕМЕ

136 години от рождението

на Игор СТРАВИНСКИ

(17 юни 18826 април 1971)

„Както апетитът идва с яденето,

така и вдъхновението идва с работата,

дори в началото да е трудно забележимо“

Игор СТРАВИНСКИ

И да не вярват в началото в мене,

Господ ми праща Добро Вдъхновение…

 

Обич от Бог получавам – и зная

Радост да пръскам из моята стая!…

 

Страстно желая от Музика Моя

Въздух да диша от Водопоя

Изгревно-бистър на Слънцето Вечно!

 

Най-мелодично и най-най-сърдечно

Слънцето милва душата ми вечна!

Който осмисля Живота си Земен

иска и свири за Вечното Време!

 

2018