МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ЗЕМЯТА

Всеки ден е Ден на Земята…

 

А със СЛЪНЦЕТО и Светлината

Райска Музика идва: А Тя е успеха –

на Душата невидима дреха…

 

А Душата ни учи да може

ЛЮБОВТА ни да носи възторжия –

и с възторжия да си засяваме

семената на нашето Здраве!

 

…Как Земята си да не обичаме,

щом по нея свободно си тичаме?!

 

1993, 2015