МАНДРЕНСКОТО ЕЗЕРО ПРЕЗ ЗИМАТА

Из „Бургас и край Бургас“

Приказка зимна! Добре е така…

Ето – докосвам Добрата Ръка!

 

Зимата може да бъде чудесна –

Зимата има и своите песни!

 

…Мандренско eзеро днес ви посреща!

Аз ви усещам – и ви подсеща:

 

„Може и Приказки да ви разкажа…

Но непосягайте днес към… гаража.“

 

…Всичко е усет и съвест на Чувства…

Мисли и Чувства създават ИЗКУСТВА…“

 

1987, 2017