МАМА С БОГА МЕ СЪВЕТВА

На Георги МАМАЛЕВ

Гледай всеки във Очите –

егото им да не скита…

 

От Очите ми разбираш –

Радостта им как „рапира“…

 

…Гибел не е нужно, Братя,

сред роднини и приятели!

 

…Мама с Бога ме съветва:

„Лев не включвай в Свята Клетва!

Който за Пари ламти,

той към… Ада все лети…“

 

05.08.2018