ЛЮБОВНИ НОЩИ

190 години от рождението на Лев Толстой

 

ЛЮБОВНИ НОЩИ!!!

„ТИ можеш още!“ –

Ехото Плодно ми шепне нощем…

 

Взирам се в себе си, взирам се с Мисли…

Толкова Чист съм – и други чистя!

 

Стъпвам по Клоните Плодни – и зная:

ОБИЧ са Плодните Клони и в РАЯ!

 

…Йоги политат към РАЯ – и могат

Земните Хора да срещнат със БОГА!!!

 

1988, 2008, 2018