ЛЮБОВНА ОМАЯ

(Съвременен отвъден диалог

между Иван ПЕЙЧЕВ и Христо ФОТЕВ)

 

– Искам устните пак да усетят

въздуха трепетен и на Сърцето!

А от начало на Изгрев се вдига

нежния звук на авлига!

 

– Хрисими, може би само Очите

тайно летят към Мечтите!

ОБИЧ се плиска в Морето – и знае

как се постига Любовна Омая!

 

2004, 2015