ЛИПАТА

На чилийския

и световен поет

        Луис Ариас МАНСО

Листва се липата –

умна е и знае:

има във Душата си

СЛЪНЦЕТО на Рая

 

А от райско слънце

Родостта сияе –

и посява Зрънце,

а с Деца играе!

 

…Съмне ли се може –

с Мисли от Липата –

ангелско и божие,

нежно – и с приятели,

Слънце да изпрати

от звезди-ваятели!!!

 

2011, 2015