ЛЕЧЕНИЕ

111 години от рождението на българския

европейски и световен поет Атанас ДАЛЧЕВ

(Отвъдни реални и метафорични

прозрения на Атанас ДАЛЧЕВ)

 

Аз ли съм прав или ти все си крива –

трайно ме дърпаш към върла коприва…

 

Дръзко ме водиш в копривата върла:

ангела мачкаш – дереш ме по гърлото…

 

…Ласкав съм аз и любовно унесен:

чист съм и честен – в Душата си с Песен!

 

…Ето ме – днес съм политнал сияйно:

в Изгрев лекувам Душевните Рани!

 

1982, 2015