ЛАСКИ ЛЮБОВНИ

Его ли пак ти замята

Ласки Любовни в кревата?!

Или от твоите тайни съмнения

цъфнали кестени в тялото стенат?!

 

А от очите ти пак ли ще литнат

пчелните кошери с медните пити?!

 

…Дръзка си днес – и си смела:

унесни устни с Ромео оплела!

 

Бягаш, а все си в леглото…

Ангели шепнат в ухото ти:

„Рай си достигнала днес – и умееш:

Обич даряваш с Душа Орхидеева!

 

…Вече достигнала Звездни Предели,

Ангели литват от твои кордели!”

 

2015