КЪМ ВЕЧНИЯ КЛИМАТ

109 години от рождението на академик Дмитрий ЛИХАЧОВ

(25 ноември 1906 – 30 септември 1999)

(Отвъдни откровение на Дмитрий ЛИХАЧОВ

пред Евтимий ТЪРНОВСКИ)

 

 „Интелигентността не е само в знанията,

а и в способността да разбираш другия.”

Дмитрий ЛИХАЧОВ

Доверие имаха Думите в мене –

и никога в мене те нямаха стенене…

Мисловно подскачаха – имаха време

из изгревни чувства да тръгнат уверено…

 

Търгувах със Думи ли? Никога, не –

те яхваха мисли на буйни коне…

 

Разбирах какво ще направят – и знаех:

излишно е с Думите да величая

йогийския унес на моята стая…

 

…Ласкателска важност не можех да трая –

излишно е да ми вещаят и Рая.

 

Христос ли? Той знае повелята дръзка…

А ангели – те ли?! Те никога с връзки

чудесно ще влязат при земна охрана.

Очите ми няма да търсят отбрана…

 

…В Живота ми земен ли?!

Всичко си имам –

и тръгвам спокоен към Вечният Климат…

 

 2015