КУРАЖЪТ

226 години от рождението Виктор КУЗЕН – Френски философ и политик. Силно повлиян е от Имануел Кант, Якоби, Шелинг и най-вече от Хегел, с когото са лични приятели. Философията му е еклектична и по същество идеалистична. Наричана е и спиритуализъм. Критикува материализма. Превежда Платон на френски език.

(28 ноември 179214 януари 1867)

КУРАЖЪТ ни е много важен –

със него правим си и стажа…

Здравей!“ ни казва с порив дързък,

Естествено

и

Нужно бърза…

 

Високо – с Изгрев – ни поглежда:

копнежно гледа си Надеждите…

 

Тотално е уверен – знае:

Работиш ли, ще стигнеш РАЯ!“

 

2018