КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР „МОРСКО КАЗИНО” – БУРГАС

Колко е близко Морето ли?

Можеш

с обич в очите си в длан да го сложиш!

 

Ангелски чист ли си в кораб-казино,

ти край Поети със радост ще минеш!

 

Залез ли?! ИЗГРЕВЪТ тук ще посрещнеш –

имаш на Моста любовна среща!

 

Най-най-наблизо Морето се плиска –

обич от влюбени погледи иска!

 

…Тук е Културата – в Морска Градина

Обич споделя с Морето най-синьо!

 

2016