КРАЙ МОРЕТО В БУРГАС

Посвещавам

на поета Паруш ПАРУШЕВ

Пак съм се сгушил в Казиното!

Ръси се дъжд непречистен…

„Умно дъждът ще разминеш…“ –

шепнат ми божии мисли.

 

…Пак и за теб аз си мисля:

„Рай ли сънува далеч от Морето?!…

Умните мисли дали си почиства,

шепот на Господ дочува ли в Светлото?!

 

…Вярност от Морският бряг ли дочува

или в съня си в Морето все плува?!“

 

24.01.2017