КРАДЦИТЕ

(Съвременни отвъдни прозрения

на МИКЕЛАНДЖЕЛО)

 

Много крадци…

И навред по етажите

на Обществото ни те вече пуснаха

своите корени…

Кой ще накаже

себе си в страстното все тайно друсане

на наркоманната вредна игра?!

 

…Ей ги – изсичат и ценна гора,

Лапат и въздуха в градски простори…

Никой не може да ги обори.

Дружно си смигват – и си помагат:

Жизнено-важно не се излагат…

 

Емблематично успяват да знаят

Лов ли ги дебне?!… А може би Раят

все им помага с парите им вечни

да се изплъзват от своя Обреченост?!?

 

…Много крадци!

И все са ловци

 на обществени и трайни ползи

 Всеки от тях ли?!…

 Друг ще извози

 в своята лична борба

 за парична най-свобода…

 

2017