КОСМОСЪТ

Отвъдни прозрения

на Роналд КОУЗ

(29 декември 1910 – 2 септември 2013 )

В 1991 г. получава Нобелова мемориална награда за икономически науки

 

КОСМОСЪТ

 

Космосът таен е бъдеще наше –

никой не бива това да го плаши…

 

Умен ли станеш, ти ще умееш

в него мисловно поне да живееш.

Здраве и разум щом ти развиваш,

РАДОСТ ще яхваш с „крилатата грива”!

 

…Още си тука, но можеш да бъдеш

на гости с приятел при „космосно въдене”…

 

…Ангели ще ти помагат в душата ти

лесно да литва из Космос Съдбата ти…

 

Дълго ще чакаш ли? Може би вече

литва из Космоса твое Сърдечие?!