КОСМИЧЕСКИЯТ РАЗУМ

Стихотворение, посветено на съпругата ми, на сина и на дъщеря ни!

 

Адажио ли във Кръвта ви свири,

Галерия ли най-изящна сте подирили?!

 

Любовното Доверие

в душата ли предпазвате

или най-чистите очички на деца,

погледнали към майчините пазви?!

 

…Космическият Разум е отдавна там –

в сърцата ви – аз знам!

 

…А може би сега е нужно всички хора

да имат без страдание

и без умора

усещането за Духа на РАЯ!

 

Тогава лесно се достига

и Безкрая…

 

Декември 2014