КОМШИИТЕ

(Отвъдни прозрения на Джоузеф АДИСЪН )

 

А днес комшиите защо се мразят?!

Имоти ли делят или Парите им не стигат?!

Съюзи правят – да те сгазят,

но не да ти запеят със авлиги…

 

…Достойни ли се считат, щом те смачкат,

Живот ли си уреждат,

щом пълни са с Парични пачки?!

 

От Обич към Смъртта ли дълго ще живеят?!

Уж радват Алкохола, а радостно не пеят…

 

…Завиждат ти и зад заключените брави.

Ех, Егоизмът им дали ще ги прослави?!

 

…Фантазиите им житейски

дали от Ада идват

или от някакви животни

от най-Природа Дива?!

2019