КНИГИТЕ ВЕЧНИ

158 години от рождението и 65 години от смъртта

на Кнут ХАМСУН

(4 август 1859 – 19 февруари 1952)

Книгите всичко умеят –

да ни разплачат и да… попеят!

Умно ли гледаш на Словото Вечно

Ти ще пребъдеш най-най-сърдечно!

 

Хапваш си, пийваш си… С Книгите можеш

Мисли Тревожни да уталожиш!

 

…Сума ли време така изграждаш

Умна Пътечка към свои жажди?!

 

…Нека така е! Тук – на Земята

Книгите Вечни са НАЙ-ПРИЯТЕЛИ!

 

4 август 2017 г.