ЙОГИТЕ

120 години от рождението

на Йордан СТРАТИЕВ –  

български поет, преводач и дипломат

(21 март 1898 – 22 февруари 1974)

Йогите имат Духовна Сила –

радват със нея мъдрите хора.

Дарба си имат – със Вяра и Милост

чистят Душите от зло и умора…

 

Нежно се грижат – и в хората могат

да им внушават доверие в Бога!

 

…Страсти от завист и злоба умеят

тихо да пратят на кораби в Кея.

…Ето – ненужното тръгва в морето:

вече Човекът в Добро ще засвети!!!

 

21 март 2018