Из „Шарошийка птичка“

Книгата е издадена през 1992 г. от Музикална къща „УНИСОН“. Автори са Димитър Костадинов (текст) и Вида Георгиева (музика)

sharoshiika ptichka

Ptichka Ptichka1 Ptichka2 Ptichka3 Ptichka4 Ptichka5 Ptichka6 Ptichka7 Ptichka8 Ptichka9