Из подготвената книга със заглавие „ОТВЪДНИ ПРОЗРЕНИЯ“

КИРИЛ ХРИСТОВ

 

Каква прокоба: “…ще дойдат страшни дни…”

И идваха. И пак дойдоха.

Родината продават с хаосни сплетни

измислени държавници-пройдохи,

люлеени от алчност сатани…

 

Хазарт се движи – заложник е Народът,

разкъсван от лъжи и спекулна изгода.

Икони няма – има иноверци,

скиталчества в безумия излишни.

Торби със вятър тръгват по инерции,

обувки се въртят в окръжност кишава,

въртят се…

Но отвред следи Всевишният!

 

 

ПЕЙО К. ЯВОРОВ

 

Предвечните води, всевечните води

елейно ни възнасят с Божествен благодат!

Йоан, наречен Златоуст, Душите ни бразди,

отсява трайни семена…

И аз съм вечно млад!

Копнежия достигам сред Райски Аромат!

 

Ясмини ме захласват под юлските лъчи,

Въздишките са твои – от Влюбени Очи?!

 

…Очите, ах, Очите!

Недей – не ме мъчи!

Реката е пред нас – и тиха, и въртопна!

Оттук далеч да бягаме?!

Не! В нея унесно се топваме:

въртопни във Кръвта, в Душите си – тъй топли…

 

 

АТАНАС ДАЛЧЕВ

 

“Александър Невски” в мъгла пак се губи –

тинестосинкава и мълчалива.

А от мъглата пискливо-груба,

нахално-груба тълпа се извива.

Аз не познавам такова чудовище –

Слънцето схруска и срути го в гробище…

 

Диря Те, Господи! Где си – да чуеш

алчни чакали глас как извиват?!

 

Лесно не бива човек да оплюе

честната своя трудна правдивост.

Евтин е всеки бунт недомислен –

вихрушка го мръщи, градушка го слисва.

 

 

АЛЕКСАНДЪР ГЕРОВ

 

Аз съм и Тука страдално-вглъбен и влюбено-скръбен –

Любими са моите земни, гальовно-божествени Гълъби!

Гледам ги аз във Очите –

а те ме целуват със Слънце през клепките!

 

Езерночисти са моите Мисли –

и от Космоса денонощно ви шепна:

 

“Родейте се в Земните дни

с ненадейния звън на Пчели –

Обожествена е тяхната Нежност: никога зла и вертепна!

Виртуозие висше са най-доброволните техни усилия:

трепетно аз ви ги пращам сега от Небето –

лечителнобилково нека в Душите ви

техният труд с Любов да засвети…

 

И от Сърцата нека тогава

с Богородичнонежни Пчели

Медоносие Вечно

да вали,

да вали,

да вали…”

 

 

ИВАН РАДОЕВ

 

Имам синия лист на Безкрая!

 

Всевечна Енергия от Мозъка земен

е моето Ново Рождение!

А в Безкрая каквото желая мога да го призная

нежно и прямо – без да получа от стресове

съдбоносни ранения.

 

Роб на земни велможи не станах. И тука съм същият –

Аз определям какви да са моите сънища грешни.

Диагнози и лекове сам уточнявам с грижовност къщна –

опознах на лечителни тайни съпротивления спешни.

 

…Един син лист от Безкрая –

и Мозъкът земен във Всевечна Енергия преобразен.

Време-пространствени пречки не зная –

и съм свързан с Поучения Вечни

и Диалог Откровен!