ИЗПОВЕД ЗА ТРУДА НА БЪЛГАРИН В ЧУЖБИНА

Всичко, посято навреме

правилно и съразмерно,

стига до своето семе –

своя престиж да намери…

 

…Необразовани хора,

ето ги – вредом ни пречат:

къщи разтурят и дворове,

пречат и на поречия…

 

…Раци не литват в простори,

тайно се втурват към морските гари.

Как ли тогава работните хора

рачешки стъпки все да повтарят?!

 

…Вече и Бог не помага

на най-инертното „бягане”.

А вредом тъмни вихрушки

все из чужбини ни люшкат…

 

…Всичко, посято навреме

правилно и съразмерно,

стига до своето семе –

и своя престиж ще намери…

 

2000, 2015