ИЗМАМНОТО ВРЕМЕ

155 години от рождението на Антон Павлович ЧЕХОВ

(29 януари 1860 – 15 юли 1904)

(Отвъдни прозрения на ЧЕХОВ)

Често си мисля: „Може ли

егото да е възторжено?!”

…Хрисими мисли ми шепнат:

Ооо, може – в любовни трепети…”

 

Вчера и ангели питах:

„Алчните где ли са скитали

нужно потайни и смели?

Трудни измами ли все са поели?!”

 

…”Ооох – и човекът ни земен

нагло е яхнал Измамното Време.

 

…По е достойно и честно да имаш

най-справедливо за всичките взимане.”

 

2015