ИЗЛИТАНЕ

На популярния режисьор

Николай ВАСИЛЕВ

Никой не знае какво е в Душата ми –

лай ли ме люшка или Съдбата?!

 

Важно е все да излитам с Прозрения!

Сили ще имам, Душа щом не стени…

 

Ехо от Глас Божи всеки ще кани

всеки щом гони земните рани!

26 септември 2019