ИЗГРЕВЪТ ГОНИ МРАКА

(Прошепнато от Господ за Доналд ТРЪМП)

 

Дойде и победи! И ето –

Народ Световен пак засвети!

 

А ангелите небосводни

любовно литват и най-родно!

 

Душите най-свободно светват

и във Душата на Поети!

 

Трамваите дори прошепват:

„Родината е с порив трепетен!

Ъглообразните Души

тъгата в себе си решиха…“

 

…Мисловно Слънце ПЛОД очаква –

Просторен ИЗГРЕВ гони мрак!

 

2016, 11, 09