ИЗГРЕВНИТЕ ЛЕКАРИ

На д-р Галин ЖЕЛЕВ – съдов хирург

в Бургаската Университетска болница

„Дева Мария“

Добруване вечно и най-най-сърдечно –

естествено, нужно, желано…

 

В Живота си хората често са грешни,

но има и болници спешни…

А ангели праща все Бог на Земята:

те Лекари божи са – като Приятели –

Мисловни и Мъдри, и Смели:

към ДОБРОДЕТЕЛНОСТ СВИША поели!

 

Ангели Божи – Лекари Нужни –

Радост ни носят задружно!

 

Изгреви светят в очите ни пак –

ярко ни пъдят от всякакъв мрак!!!

 

2 – 5 август 2017 г.