ЗЛОБНИЯТ ЧОВЕК

(Отвъдни прозрения на Пиер НИКОЛ)

 

На какво се надяваш –

все на твоята луднала злоба ли?!

А Умът ти със счупени брави

все те води към гроба…

 

Искаш да си първи във всичко –

да си гений във своята област,

но си все без криле глуха птичка

и не чуваш гласа на твоята Злоба…

 

И защо се навираш, където

Слънце свети в Душа на ПОЕТИ?!

 

…Мекере си ненужно,което

с гробни думи търкаляш куплети!

 

2018