ЗЛАТНА ДЪРЗОСТ

90 години от рождението на Владимир СОКОЛОВ

(18.04.1928 – 25.01.1997)

 

„Позволи ми с коса побеляла

посред златен народ да искря.“

Владимир СОКОЛОВ

 

Владеех себе си до гроб…

 

Сам се създадох – но не роб.

От р о б и покрай мен разбрах:

„Куражът идва в сиромах…“

 

От сиромаха може бързо

любов да сториш в Златна Дързост…

 

От Златна Дързост цял Народ

вещае Изгрев с много Плод!

 

2018