ЗЕМЯТА НИ ЗДРАВА

138 години от рождението

на Алберт Айнщайн

(14 март 1879 –18 април 1955)

Аз съм днес относително равен

и на Слънцето, и на Бога!

Литвам бързо, но литвам и бавно,

бой не водя потайно – с тревога…

 

… Ето – всеки приемам по братски,

радвам Моите Мисли конкретни.

Трайно отрекъл прийомите адски,

мога Бог и до мен да усетя!

 

…Аз с айкидо

най-нежно

щастливо дарявам

и със

Йоги –

да бъде Земята ни здрава:

най-достойна в Космически Зони –

Бог във себе си Тя да не гони!

 

2017