ЗЕМНИТЕ ХОРА ЗА ЗВЕЗДНИЯ ДЪЖД

Звездният Дъжд ли?! Вълшебства вселенски

и

ангелски свише!

Все по Влюбени Устни въздиша!!!…

 

Нарцис ли нужен

Извор най-нужен открива?!

Дъгообразно, задружно

Земните Хора да живват!

 

…ЕОС или ХИМЕРА

ще ни раждат с успехи –

радостни ще ни намират –

ще ни видят и с дрехи!

 

Със сапфирено дишане

и с Любовни Въздишки

Фантастично ще се изпишем:

„Ние никак не сме излишни!…“

 

…Радостта ни ще грейне като утро сияйно!

Нощем достойно ще дремнем,

денем реално ще се нахраним!

 

2016