ЗАСЛУЖЕНАТА СЛАВА

80 години от рождението на Владимир ВИСОЦКИ

(25 януари 1938 – 25 юли 1980)

Високо в Небето поглеждам –

целувам все Слънчеви Мои Надежди!

 

…Крилата съм Птица – и мога

Изкуства все чудни да вая край Бога!

 

…Владетел на Мъдрости Вечни,

Изкуствата Господ ни праща сърдечно!

Мир винаги Господ сред нас все раздава,

за Всяко Изкуство –

Заслужена Слава!!!…

 

2018, 25 януари