ЗАПЯВАНЕ

На Рафи БОГОСЯН

Радвам се, щом сам запея

аз като Птица в градини най-плодни!

 

Фалша не искам да ни люлее

и сухи клони в градините родни…

 

…БОГ е със мене – аз го съзнавам:

Обич ми носи в Сърцето Крилато!

Слънце ми праща!

Сянка дарява –

сам да съзнавам

във мен Свободата!

2019