ЗАВИСТЛИВИЯТ ЧОВЕК

150 години от рождението на Луиджи ПИРАНДЕЛО

Вроденото чувство в човека е най-вече Завист –

и завижда човекът, додето е жив…

 

На роднини и близки завижда.

И започва със клюки да дави

ето оня, за който е чул, че е умен

и от него е по-по-красив.

 

…Роботизиран от Завист, той във Злоба превръща

ВРОДЕНАТА ЗАВИСТ.

Нощно време не спи. И достигне до своята цел:

разгромява до гроб най-обекта си…

После със чувства забавени

безпрепятствено вече си мисли, че е Орел…

 

… РАЙ си мисли, че е постигнал той до сега.

този човек Завистлив е една Изгоряла Дъга…

 

2017