ЖЕЛАНИЕТО НА НАРОДА

(Отвъдни прозрения на Иван ВАЗОВ)

 

Ботевски Дух ли?! Да – отдавна е нужен!

Йерархическа вяра на Достойно съдружие

конструктивно работи и умее да вае

най-желаните Земни Успехи на РАЯ!

 

…Боголетното Време РАЯ в себе си тачи,

разпознава край себе си кой е нужен удачник…

 

…Изтърван е НАРОДЪТ, който в себе си въди

сомнамбулни прищевки на паричните гъдели.

 

…Всяко време си иска свой Кумир и Утеха.

А НАРОДЪТ желае на Живота Успеха!!!

 

2017