ЕСТОНСКИ ПОЕТИ И ПИСАТЕЛИ

ДОСТОЕН И ВЕРЕН

(Отвъдни прозрения на естонския писател

Фридрих Райнхолд КРОЙЦВАЛД)

 

Фигура имам достойна за всеки –

Радост пренасям в Добри Пътеки…

 

Кротко на всеки вещая – да знае:

Радост все грее в Плода на Рая!

 

…Още съзирам – с Дървета Сезонни

Йоги достигат до Божии Клони!

 

Цвят все се рони от Божии Клони –

Ангели все за ПЛОДА ни напомнят!

 

Лесно е

да си Достоен и Верен –

в Бога

Душата си

Ти ли намериш…

 

2017 

 

СПАСЯВАНЕ

ОТ БЕДИ

(Отвъдни прозрения

на естонския поет и педагог

Хендрик АДАМСОН )

 

Хем си казвам: „Стига вече

нощем ходи на далече!

Дрипи дяволски все гледаш

край Луната все по-бледа…

 

…Ада все ти се кокори

от космическите двори!

 

…Може би си осъзнал:

Слънцето е Божи Дар!

 

…Още земен си бъди –

нека, нека, нека, нека!

Тъй спасявай от беди

изгревите във Човека!“

 

2017

 

РАДОСТТА

(Отвъдни прозрения

на естонския писател Ено РАУД)

 

Ей я – „Мъхеста брада“ –

става гъста за беда…

 

Но нали съм аз „звезда“

и съм много късметлия –

РАДОСТТА си ще открия

на намазана със мед филия

от сестричката ми Ния!

 

 

…Райски нежна, Ния знае

Ангели във мен да вае!

 

…Умен съм – със мед ще мога

да открия в мене Бога!…

 

2017

 

ОТКРОВЕНИЯ

ОТ КРАЙМОРСКИЯ ПОЕТ

 

На естонската поетеса

Дорис КАРЕВА

Дори да ми кажат: „Красавец си нежен!“,

аз горд ще отвърна: „Дори най-крайбрежен!

 

Със Изгрева Летен край близко море

целувам момичета най-най добре!

 

…Кавгите за мене са смешни и грешни –

развалят човешките чувства успешно.

 

…Ех, може би има в жената съмнение,

но нека в душата си тя да не стене.

 

…В Живота ни Земен Душата най-знае

какво е Любов и какво е…Безкрая.

А Ангели в нас все успяват и могат

да вникват в Душите ни

с мъдрост от Бога!

 

2017

 

РЕКАТА

На естонския писател Тъну ЪННЕПАЛУ

(пише под псевдонимите Емил ТОДЕ

и Антон НИГОВ)

Тънки високи дървета

умно с листата си светят!

 

Ъглово

нейде Реката извива

и край дървета, и покрай ниви…

Никому тя не се сърди – и знае

ехо дочува дори от Рая!

 

Пали ли някой край нея цигара

умно водата си в него ще вкара…

Аз я познавам – тя мъдро ни свети

и със очите си, и със ръцете!

 

2017