ЕЛЕКТРИЧЕСТВО ДИВО

270 години от рождението на Алесандро ВОЛТА

(18 февруари 1745 – 5 март 1827)

(Отвъдни прозрения на Алесандро ВОЛТА)

 

А натриване нежно с момиче красиво

ЛЮБОВТА ми превръща

в електричество диво…

 

В напрежение най-най-високо отивам –

Обичта ми прераства в желание диво…

 

Любовта ли се люшка във моето тяло –

трепка тялото мое със звезда засияло!

 

А в Душата ми мисли небесни политат

и Сърцето ми питат, и Сърцето ми питат:

„Откъде си дошъл и къде ще отидеш,

ако блясъка волтов във Слънцето видиш?!”

 

1975, 2015