ЕГОТО

(Отвъдни прозрения на Лев ТОЛСТОЙ)

186 години от рождението и 115 години от земния свършек на Лев Николаевич ТОЛСТОЙ

(9 септември 1828 – 20 ноември 1910)

Егото в него ли?! Яростно стене…

Той все си мисли: „Дебне ме някой…”

Ласкав е майстор – поврежда ти вените…

Смислено тръгва – но все някой чака…

 

Тръгне ли – все се оглежда под вежди:

обезверено си пази надеждите.

И все си мисли: „Всичките мамят.

Лъжат ме хитро – а търсят ми рамото…”

 

…Егото все го притиска. А иска

все по-дълбоко Душата да бистри.

 

Някой все още го има за знаме:

сам се заробва и сам все се мами…

 

2015-01-11