ДЯВОЛИТЕ

В ЖИВОТА всеки срещал е забавни дяволи –

препречват пътя ни от завист и от суета…

А дяволи движения забавят

и могат във сърцето ни да спрат кръвта.

 

…Не мога аз да им простя, не мога –

дори не чакам Бог да им прости.

 

Кога на дяволи простил е Бога,

а камо ли да им разтваря своите врати?!

 

12.12.2014