ДЯВОЛИТЕ

„Дяволите са тъмни невидими сили.”

Томас Стърнз ЕЛИЪТ

Тъмно ми е вече на Душата…

 

Облак вечен с вятър Дъжд ми мята:

Мислите ми искат да убият,

в ангелите после да ги скрият…

 

Смислените Думи ми открадват –

Епохално дебнат ме със брадви:

любовта им е с тактичен жест –

имат ме за най-ненужен пес…

 

Ъгъл все си търся – да успея

творческите тайни да възпея!

 

…Сигурни са – Дяволи ме давят

във Морето – за да ме забравят.

 

2015