ДУШЕВНОТО ЗДРАВЕ

155 години от рождението на Петър ДЪНОВ

(11 юли 1864 – 27 декември 1944)

 

Птиците полет желаят!

Его не расне във Рая…

 

…Търсиш ли Радост,

ОБИЧ раздавай!

Радост не носят заключени брави.

 

…Дълго си мислих: „Човек е в ДУШАТА –

нежно в ДУШАТА зрей Свободата!

 

…ОБИЧ раздавай – и осъзнавай:

Вае се Радост с ДУШЕВНОТО ЗДРАВЕ!

11 юли 2019