ДО БЕЗКРАЯ НА РАЯ

235 години от рождението на СТЕНДАЛ

(23 януари 178323 март 1842)

Само великите хора

могат да гледат и простичко…

ТЕ са велики – и затова

еднообразно ще скачат

над без мисловна и празна глава…

 

Данък не искат за нищо…

Любовта си само разнищват

до последен конец…

После ще литнат

със всеки врабец

до Безкрая на РАЯ!

 

2018