ДОСТОЕН ОТ РАННИ ЗОРИ

84 години от рождението на Никола Инджов – 30.IХ.1935

 

На Никола ИНДЖОВ –

български и световен Поет и Публицист

Никой не бива да те забрави –

Личност Велика във много държави!

А във България истини много

вредом доказваш с Очите на БОГА!

 

…Истини Святи е всеки да може

най-най-народно да уталожи

дръзката слава на много пари.

 

…Жизнено важен си само когато

ОБИЧ даряваш с Очи Хвърковати!

 

Всеки  достоен е, щом от зори

Радост дарява със нужни искри!

29 септември 2019