ДОБЪР СЪМ ЧОВЕК

131 години от рождението на Георг ТРАКЛ

(3 февруари 18873 ноември 1914)

Герой ли съм?! Не, не! Добър съм Човек.

Епохи откривам по Пътя Нелек…

 

Обичам да тичам след Хора Известни –

родея се с Обич сред тяхната честност!

Гордея се с тях – и умея да влизам

достойно и прямо сред техните „кризи“…

 

…Трудът ми не може да бъде напразен –

аз ангели в себе си няма да сгазя!

 

Крилато поглеждам към Слънчеви Дни:

Любов обожавам – и пъдя вини!

 

2018