ДОБЪР ЖИВОТ

(Съвременни отвъдни прозрения на Иван ВАЗОВ)

 

В силен Морал и Съюз

няма каприз и „друс-друс”.

А от Душата политат,

мисли, достойно изпитани…

 

Златно е всяко Доверие,

Обич по пътя си верен намерим ли!

 

Всеки в Духовния Свят щом е брат,

няма безсрамие или разврат…

 

…И все си мисля: „Добре ще живеем,

щом във душите ни Птици запеят!”

 

1980, 1991, 2016